top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S Vašimi údaji nakládám podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá?

Vaše osobní údaje sbírám já:
Ing. Šárka Cerovská
IČO: 
06651186
Se sídlem Školní 1823, 269 01 Rakovník
Kontaktní e-mail:
sarka@cerovska.com

Jaké údaje a proč sbírám?

V kontaktním formuláři na mých stránkách.
Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (tedy vyplněním a odesláním zprávy) sbírám tyto údaje: Vaše jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu a informace ve zprávě napsané, abych Vám mohla poskytnout mé služby nebo odpovědět na Váš dotaz, a to kontaktováním na uvedený e-mail nebo telefonicky. Tyto údaje slouží pouze pro mou potřebu, mohou být vedeny v mé soukromé databázi kandidátů a mohou sloužit k nabídce mých služeb, nikoliv však k hromadnému rozesílání nabídek, novinek nebo informací. V případě zájmu potenciálních zaměstnavatelů jsou předány údaje třetí osobě vždy jen po Vašem písemném souhlasu vyplněním příslušného formuláře.

V ostatních případech
sbírám jen ty údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger a jiné). Pracuji i s údaji, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, LinkedIn), osobní údaje uvedené v životopisech, případně v dalších jím předaných dokumentech. Jedná se především o základní identifikační a kontaktní údaje (zejm. jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o Vaší pracovní minulosti (údaje o pracovním zařazení a kvalifikaci, informace o bývalých zaměstnavatelích včetně názvu takových zaměstnavatelů apod.) a údaje o možném dalším zaměstnání (pracovní preference a jeho kvalifikační, mzdové a jiné požadavky apod.). Tyto údaje také slouží pouze pro mou potřebu, mohou být vedeny v mé soukromé databázi kandidátů a mohou sloužit k nabídce mých služeb, nikoliv však k hromadnému rozesílání nabídek, novinek nebo informací. V případě zájmu potenciálních zaměstnavatelů jsou předány údaje třetí osobě vždy jen po Vašem písemném souhlasu vyplněním příslušného formuláře.

Jak dlouho?

Údaje zpracovávám po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování a po dobu vyžadovanou obecně závaznými předpisy.

Kdo údaje zpracovává?

Ing. Šárka Cerovská, IČO: 06651186, se sídlem Školní 1823, 269 01 Rakovník, která provozuje tento web a poskytuje služby v oblasti HR.
Pavel Cerovský, IČO: 
03360105, se sídlem Pod Nemocnicí 2142, 269 01 Rakovník, který spravuje tento web a spolupracuje se mnou.

Na co máte právo.

Dotázat se, jaké údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Můžete požádat o opravu nebo výmaz těchto údajů.

Kam se můžete obrátit.

Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte . Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 20. května 2018.

bottom of page